Ден на кариерното развитие във ФНОИ към СУ "Св. Климент Охридски"

В Деня на кариерата, г-жа Василена Георгиева – зам.-директор на ЧОУ “Джани РоДари” и г-жа Кристина Уилмот – зам.-директор на ЧДГ “Джани РоДари” бяха поканени във ФНОИ, за да се срещнат със студенти, търсещи кариерно развитие.

На срещата се презентираха възможности за работа, стажантски програми, доброволчески дейности и други.