Грамота от президента на Р. България

Грамота от президента на Р. България