Виртуални класни стаи

Интерактивно преподаване в класна стая

Същност:

Предоставяне на решение за дигитална класна стая с включено внедряване на облачни технологии за преподаване.

Предимства:

 • Място за съхранение на потребител на файлове и споделяне с 1 ТБ място за съхранение
 • Възможност за създаване на онлайн тестове и анкети за минути
 • Изпращане на тестовете и анкетите до всички или до определени хора
 • Възможност за преглед и решаване на тест онлайн през компютър и през мобилно устройство
 • Повишава имиджа на образователната институция
 • Дава нов и модерен подход в получаването на знания, като същевременно подобрява комуникацията между преподаватели и обучаващи се по иновативен начин
 • Онлайн събрания без ограничения, незабавни съобщения, аудио, HD видео и уеб конференции
 • Инструменти за управление на работата за събирането на екипи, задачи, файлове и разговори на едно място
 • Защита на информацията, включително управление на правата и защита от загуба на данни за имейлите

                              Digital Classroom

Бърза оценка на напредъка на учениците и получаване на обратна връзка с лесни за създаване тестове, анкети, проучвания, викторини и други.

 • Създаване на тестове и анкети за минути
 • Изпращане на тестове и анкети до всички или до определени хора
 • Получаване на резултати в реално време

Възможност да се добавят въпроси от типа: само един верен, няколко верни, текст, оценяване, дата.

Лесно добавяне на нови въпроси.

Задаване на тежест (точки) за въпрос.

Вмъкване на линк към картинка.

Оформяне на дизайн.

Възможност за преглед и решаване на теста онлайн през компютър.

Възможност за преглед и решаване на теста онлайн през мобилно устройство.

Генериране на линк към теста, изпращане по имейл, вмъкване в уеб страница. Настройване на опция кой да попълва теста.

Незабавно показване на резултата след попълване на теста от обучаващия се.

Получаване на резултати в реално време при създателя на теста.