Българската Коледа

Българската Коледа

Уважаеми родители,

За Българската Коледа се събраха следните средства:

72 деца от ЧОУ и ЧЦДГ и ясла „Джани РоДари“ дадоха по 15лв за наем на зала за коледното тържество ( 72 x 15 = 1080лв). От събраната сума бяха дадени 500лв за наем на залата. Остатъка от сумата е 580лв

Сумата събрана от Базара и констатирана с протокол е 471лв и 40ст.

Сумата от 580лв + 471лв и 40ст = 1051лв и 40ст е внесена по сметката на Българската Коледа, за което прилагаме следните документи: