Благородното дело на учителите и успехите на учениците

Благородното дело на учителите и успехите на учениците

Училището е мястото, където учениците, освен че научават предметно знание, формират характер, изграждат умения, израстват емоционално! В тези нелеки времена за учители и ученици, ние от ЧОУ “Джани РоДари” всяка седмица ще Ви представяме по един учител и ученик, за да напомним за благородното дело на учителите и успехите на учениците! Какво означава училището за учители и ученици? На какво учи училището? На тези въпроси ще даде отговор нашият нов бюлетин.  
В първата седмица ще Ви запознаем с г-жа Василена Цветкова, която е начален учител, и Сара Гаджоли, ученик от 6. клас.