Благодарствено писмо - Хоспитиране

Учебен комплекс “Джани РоДари” продължава неуморно да реализира различни благотворителни дейности. Тази учебна година съвместно с усилията на нашите възпитаници, техните родители и учителите организирахме базар с благотворителна цел. От него събрахме 371,58 лв. С тази сума закупихме материали за децата от дома в Горна Баня. Дарението е предадено.

Благодарствено писмо

Бих искала да благодаря от името на катедрата по Предучилищна педагогика към ФНПП за изключителното гостоприемство и съдействие от страна на директора на ЧЦДГ „Джани РоДари” г-жа Дариа Йосифова за провеждане на дисциплината Хоспитиране. През този семестър студентите от специалност Предучилищна педагогика и чужд език получиха ценен опит и знания. Младите и усмихнати педагози в „Джани РоДари” притежават отлична подготовка и висока педагогическа и психологическа компетентност. Ситуациите са поднесени по увлекателен и иновативен начин. Групите са с малък брой деца, което позволява на педагога да обърне специално внимание и да отговори на индивидуалните потребности на всяко едно дете. За няколкото месеца, в които наблюдавахме процесите на педагогическо взаимодействие, децата отбелязаха изключително познавателно и личностно развитие, а в предучилищна група те притежават знания и умения на ниво първи клас. 

Ще се радваме да работим заедно и за в бъдеще!

С уважение:

Диана Андонова

/докторант/