^
Get Adobe Flash player

Музикотерапия

Музикотерапия

     През м. декември 2013 г. студенти - обучени и тренирани музикотерапевти, започнаха да работят с деца от „Джани РоДари”  с терапевтично използване на музиката и музикалните елементи – звук, ритъм, мелодия, хармония и др. Всяка сесия по музикотерапия се провежда за постигане на терапевтични цели, свързани със различни сектори - психичен, телесен, емоционален, интелектуален, социален, както и сектора на знанието и подобряването качеството на живот.

Използват се достъпни музикални инструменти, чрез които терапевтираният ученик може лесно да произвежда звукове, ритми и мелодии, използвайки инструментите като средство за изразяване.

Музикотерапията няма за цел художествения ефект, забавлението или музикалното образование, а подпомагане и подобряване качеството на образование.

Copyright © 2014.  Rights Reserved.