Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari@abv.bg

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА 6-ГОДИШНИ, УСПЕШНО ЗАВЪРШИЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ УДОСТОВЕРЕНИЕ

И ОЩЕ...

Подготвителната група за училище е общо-психологическа и личностна подготовка за училищно обучение.

Системата, чрез която осъществяваме този процес, е “Ръка за ръка”, съобразена с Програма за подготвителна група на МОН.

За разнообразяване на системата и за насърчаване и развитие на творческия потенциал на Вашето дете ние предлагаме:

› езиков кабинет с информационни технологии с изучаване на език по Ваш избор /английски, немски, руски, италиански, испански и японски/;
› ателие за приложни изкуства;
› ателие за източни изкуства;
› ателие за сценични изкуства;
› спорт по Ваш избор /плуване, бойни изкуства, футбол, тенис/.

Подготвителната група е в Частно основно училище "Джани РоДари" на територията на ВТУ ”Т. Каблешков”- Корпус 6.