Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari@abv.bg

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС:
/от 4 -7 годишни/

Постигане на плавен психологически преход от възрастта на игрите към първи клас - начало на активна учебна дейност.
Български език: Обогатяване на активния речник на децата, правилно звукообразуване, формиране на граматически правилна и свързана реч. Начално ограмотяване.
Математика: Осмисляне основните математически операции -класификация, измерване, формиране на количествени представи за понятието "число", запознаване със знаците.

Задължително изучаване на английски език от подготвителен клас.
Ориентиране в социалния свят и природата - природна и обществена среда. Запознаване със закономерностите на развитието на растителния и животински свят и грижите за опазването им. Взаимоотношенията между хората, общуване и култура на поведение. Празници, традиции, обичаи.


НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
/1 - 4 КЛАС/

Учениците се обучават целодневно по одобрени от МОН програми. Обучението по английски език, математика, музика, рисуване, околен свят, човек и природа,човек и общество, физическо възпитание са изцяло съобразени с индивидуалните характеристики на децата.
Компютри - компютърни симулации и мултимедийно онагледяване на общообразователните предмети - 1 час седмично.
Музика и танцово изкуство - 4 часа седмично /пеене,солфеж, пиано, ритмика/.
Изобразително изкуство : 1 и 2 клас - по 2 часа изобразително изкуство и 1 час - приложно изкуство.
За 3 и 4 класове - 2 часа изобразително изкуство и 2 часа приложно изкуство.


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ:
/5 -7 клас/

Насочване на децата, според показаните интереси, към придобиване на задълбочени знания в конкретни научни области, което помага за формиране на собствен научен мироглед, на умствена и естетическа и нравствена култура. Силна езикова подготовка. Задължително изучаване на втори чужд език и факултативно изучаване на трети чужд език.

 

УЧЕБНИЯТ ДЕН

Обучението е ЦЕЛОДНЕВНО от 8.30ч. до 16.30ч. 
Сутрешен концентриран блок по общообразователните предмети и езици.
Следобеден блок с предмети, изискващи по-малко умствено натоварване и работа в ателиета и студиа.

УЧИЛИЩЕН ЖИВОТ

Клубове и ателиета:

Аз знам английски

Приятели на Изтока

Керамика и пластика

Кукли, колаж, маски

Театрална школа

Лего

Етикет

Аз работя в градината

На поход в планината

Рисуване върху асфалт, апликиране, моделиране

 

Спортове

Футбол

Баскетбол

Волейбол

Плуване

Йога

Източни бойни изкуства

Стена за катерене

Балет

Танци

Фехтовка

Тенис

Бадминтон

Колоездене

 

• Осигурена храна - 2 закуски и обяд.

• Медицинско обслужване.

• Училищен психолог.

• Охрана.

В организацията са включени: разнообразни екскурзии, посещения на театър, кино, изложби, музеи. Организиран отдих – СИНИ, БЕЛИ, ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА