Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

 

Международният образователен модел е STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Maths) – комбинация от Наука, Технология, Инженерство, Изкуство и Математика. Към този микс се добавя също Предприемачество, Финанси и не на последно място Компетенции

Обучението се фокусира  върху реални проекти и задачи, които често идват и от самите ученици. Процедурите и процесите в уроците развиват следните области:

- комуникационни умения

- критично мислене и решаване на казуси

- намиране на решения

- работа в екип

- планиране

- преговори

- търпение

- технически знания (английски)

- експериментиране 

- управление на времето

- работа с електроника и програмиране (Ардуино), използване на Интернет като средство за предаване на информация от сензори (Internet of Things) и много други. 

 

Основното предимство на този образователен модел е огромното удоволствие, което учениците изпитват чрез въвличането им в реални проекти, експерименти и задачи. Учат чрез правене, на практика произвеждат нещо, развиват въображението си и правят иновации. Обученията и работата с ментори на STEAM дава възможност за участие на децата в различни конкурси и допълнителни събития.