Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

 

ЧЦДГ и ЧОУ „ДжаниРоДари” се включи в инициативата, която има за цел да помогне на хора в нужда, като събират пластмасови капачки и ги предават за рециклиране – със събраните средства се закупуват инвалидни колички.

 

За да се включите в кампанията, която е без краен срок, трябва само да събирате пластмасовите капачки, които иначе бихте изхвърлили.

 

Уважаеми родители, след като съберете толкова капачки, колкото прецените, носете ги всеки понеделник в ЧОУ / ЧЦДГ “Джани РоДари”.