Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

Предприемачеството е процес на откриване, развиване и осъществяване на идеи. Идеята може да бъде изобретение, нова възможност, просто по-добър начин да се прави нещо.

 

Обучението по предприемачество означава развиване на компетентности. Формира се отношение към света. Това е процес, който е свързан с възпитанието и с овладяване на различни знания и умения.

 

Децата се научват да работят в екип, да подбират информацията, да анализират ситуацията, да развиват лидерски умения. Основната методология е учене чрез практика. Дават се конкретни задачи, които са съобразени със съответната възраст, и децата ги решават. Те избират, създават, правят опити, виждат конкретните резултати. Има действие в процеса, има опит. И още нещо, което е много важно - децата разбират, че всеки един от нас израства чрез грешки.

 

Грешките се допускат в процеса на учене. Учениците разбират,че трябва да проявяват по-голяма изобретателност, да поемат рискове и отговорности.