Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

11 март 2015 г. от 8,30 ч. до 12,25 ч.

В Деня на Отворени врати всички желаещи ще могат да се запознаят в детайли с нашето учебно заведение, ще имат възможност да усетят ритъма на нашия ден, ще присъстват и участват в реални учебни ситуации и часове. Целта на откритите занятия е да се демонстрират пред Вас иновативните методи за практическо обучение и учене чрез правене, които използваме в ЧОУ „Джани РоДари”.

 

На 11 март 2015 г. ще имате уникалната възможност:

- да се срещнете и беседвате с преподавателите от нашето училище, както и с ръководството, медицинската сестра на училището;

- да откриете нашата материална база, класни стаи, медицински кабинет, библиотека, специализирани кабинети – лаборатории, компютърна зала;

- да разберете условията за прием, начина и срокове за записване;

- да получите информация за училищния транспорт, различните извънкласни занимания.

 

Уважаеми родители, заповядайте и споделете с нас този ден.

ОЧАКВАМЕ ВИ!