Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

Професионализъм
и стремеж към успех!


Заедно постигаме много
Ден на отворените врати в Частно основно училище „Джани РоДари”.
9 април 2014 г. от 8,45 ч. до 11,50 ч.

    В Деня на отворените врати всички желаещи ще могат да се запознаят в детайли с нашето учебно заведение, ще имат възможност да усетят ритъма на нашия ден, ще присъстват и участват в реални учебни ситуации и часове.

Целта на откритите занятия е да се демонстрират пред Вас иновативните методи за практическо обучение и учене чрез правене, които използваме в ЧОУ „Джани РоДари”.

На 9 април 2014 г. ще имате уникалната възможност:

- да се срещнете и беседвате с преподавателите от нашето училище, както и с ръководството, медицинската сестра на училището;

- да откриете нашата материална база, класни стаи, медицински кабинет, библиотека, специализирани кабинети – лаборатории, компютърна зала;

- да разберете условията за прием, начина и срокове за записване;

- да получите информация за училищния транспорт, различните извънкласни занимания.

 

Уважаеми родители, заповядайте и споделете с нас този ден.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

 


Подготвителна група с Диана Каракостова
8.45 - 9.15 - Български език - регламентирана ситуация
9.20 - 9.50 - Ориентиране в природен свят - регламентирана ситуация
9.55 - 10.25 - Изобразително изкуство - регламентирана ситуация
10.45 – 11.15 - Английски език
11.20 – 11.50 - Музика с Елка Станчева

 


Първи клас с Василена Цветкова
8.30 - 9,05 - Роден край
9.10 - 9.45 - Математика
9.50 - 10.25 - Български език
10.50 - 11.25 - Английски език с Даниела Николова
11.30 - 12.05 - Математика – ЗИП