Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

Професионализъм, духовност и стремеж към успех!


На 11 март /сряда/ - Деня на Отворени врати в Частно основно училище „Джани РоДари”.

 

В Деня на Отворени врати родителите и гостите ни ще имат възможност да усетят ритъма на нашия ден, ще присъстват и участват в реални учебни ситуации и часове. Целта на откритите занятия е да се демонстрират пред Вас иновативните методи за практическо обучение и учене чрез правене, които използваме в ЧОУ „Джани РоДари”.

 

Уважаеми родители, заповядайте и споделете с нас този ден. Моля, предварително да заявите присъствието си на тел. 0896 769 243.

 

 

Подготвителна група с Диана Каракостова

8.30 - 9.05 Социален свят - регламентирана ситуация
9.25 - 10.10 Музика с Елка Станчева
10.10 - 10.45 Български език - регламентирана ситуация
11.05 – 11.40 Математика - регламентирана ситуация
11.50 – 12.25 Конструктивно-технически и битови дейности - нерегламентирана ситуация

 

Първи клас с Галина Каракостова

9.25 - 10,00 Английски език със Станислава Недева / Немски език с Галина Балтова
10.10 - 10.45 СИП - Английски език със Станислава Недева / Немски език с Галина Балтова / Руски език с Атанаска Дочева
11.05 - 11.40 Математика
11.50 - 12.25 Музика с Елка Станчева
12.30 - 13.05 Домашен бит и техника

 


Втори клас с Василена Цветкова

8.30 - 9.05 Музика с Елка Станчева
9.25 - 10.10 Математика
10.10 - 10.45 Английски език със Станислава Недева / Немски език с Галина Балтова / Руски език с Атанаска Дочева – ІІ чужд език
11.05 – 11.40 Български език
11.50 – 12.25 Английски език със Станислава Недева / Немски език с Галина Балтова


ОЧАКВАМЕ ВИ !