Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

 На  24 април 2014 г. от 9,00 ч. до 16,30 ч.

в ЧОУ „Джани РоДари” 

ще се проведе тест за училищна готовност

на бъдещите първокласници

и консултации с психолог и педагог

 

На училищната готовност  или  зрялост  се  гледа  комплексно т.е. от медицинска, психологическа, педагогическа и социална гледна точка.

Тя   отразява  функционалната   годност  на   детето  да  се  включва     активно в учебната  работа,  да  възприема психоемоционални        натоварвания, да отговаря адекватно на изискванията на новата за него дейност, без да се стига до отклонения в развитието, поведението и здравето му. Готовността за училищна дейност можем да определим, като овладяване от страна на детето на умения, знания, способности, мотивация и други поведенчески характеристики, позволяващи оптимално ниво на усвояване на учебната програма.

Съвременното  разбиране  и подход към проблема  “училищна зрялост”  е да сеизвършва предварителна диагностика на всяко дете за:

 

      начални езикови умения;

      начални математически умения;

      зрително-моторна интеграция;

      кодиране (попълване на фигурки).

 

 

Желащите могат да се записват на телефон 0896 769 230 и  0896 769 234.