Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

 

За учебната 2015/2016 година училището обявява прием на ученици в първи клас в паралелка с разширено изучаване на музика.

 

По желание се осигурява  индивидуално обучение по музикален инструмент - пиано.

 

ПРИЕМ
През новата учебна 2015-2016 година ЧОУ „Джани РоДари” разкрива паралелка в I клас с разширено изучаване на музика.

Обучението по музика включва:
- 2 часа музика /задължителна подготовка по учебен план/;
- 2 часа музика /1 час – музика и 1 час – солфеж, задължително избираема подготовка/

Допълнителна дейност /по желание на родителя/ - Обучение по пиано