Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

Професионализъм, духовност и стремеж към успех!

Заедно постигаме много

17 март /четвъртък/ е Денят на Отворените врати

в Частно основно училище „Джани РоДари”.

 

             В този родителите и гостите ще имат възможност да усетят ритъма на нашия ден, ще присъстват и участват в реални учебни ситуации и часове. Целта на откритите занятия е да се демонстрират пред Вас иновативните методи за практическо обучение и учене чрез правене, които използваме в ЧОУ „Джани РоДари”.

             Уважаеми родители, заповядайте и споделете с нас този ден. Молим предварително да заявите присъствието си на тел. 0896 769 230.

 

 

                     

 

         Подготвителна група с Диана Каракостова   /класна стая 4. клас/

 

8.30 -   9.00   Природен свят - регламентирана ситуация

9.25 -  9.55   Български език - регламентирана ситуация

10.10 - 10.45   Конструктивно-технически и битови дейности - регламентирана ситуация

11.10 – 11.40   Физическа култура с Димитър Николов

12.00 – 12.30   Музика /Елка Станчева/ - нерегламентирана ситуация - музикален кабинет

14.50 – 15.20 Занимания по интереси – Религия / Велина Тонева

 

 

   Първи клас с Иванета Крумова /класна стая 1. клас/

 

8.30 - 9,05   Английски език със Невена Громова

                         Немски език с Галина Балтова – класна стая 6. клас

9.25 – 10.00   Физическо възпитание и спорт с Димитър Николов

10.10 - 10.45   Математика

11.10 - 11.45   Български език

12.00 - 12.35   Музика с Елка Станчева – музикален кабинет

13.30 – 14.05 – Религия /СИП/ - Велина Тонева

 

  

 

Втори клас с Галина Каракостова   /класна стая 2. клас/

 

8.30 -   9.05   Околен свят

9.25 - 10.00   Български език

10.10 - 10.45   Физическо възпитание и спорт с Димитър Николов

11.10 – 11.45   Музика с Елка Станчева – музикален кабинет

12.00 – 12.35   Английски език със Невена Громова

                         Немски език с Галина Балтова – класна стая 6. клас

14.10 – 14.45 – Религия /СИП/ - Велина Тонева

 

 

 

Трети клас с Василена Цветкова   /класна стая 3. клас/

 

8.30 –   9.10 Физическо възпитание и спорт с Димитър Николов

9.25 – 10.05 Човекът и природата

10.10 –10.50            Български език – СИП

11.10 –11.50   Английски език със Невена Громова

                       Немски език с Галина Балтова – класна стая 6. клас

12.00 - 12.40            Математика - СИП

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

 

13.00 – 13.30 Фехтовка     16.00 – 16.40 Въздушна йога     16.00 – 16.45 Шахмат