Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

Първият брой на нашият ученически вестник "Надежда" вече е факт. Върху него работят учениците от ЧОУ "Джани РоДари".

В него са включени различни статии и кратки игри!

 

Ученически вестник брой 1