Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., www.ruo-sofia-grad.com

 

З А П О В Е Д

№ РД 01-157/ 13.03.2020 г.

 

На основание чл. 254 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 63, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за здравето и заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г.  на Народното събрание на Република България извънредно положение

 

 1. О П Р Е Д Е Л Я М:
 2. Регионален екип от старши експерти в РУО – София-град за оказване на методическа подкрепа по райони на педагогическите специалисти от столичните училища по райони, в условията на извънредно положение, в състав:

 

 1. Банкя – Стефана Дечева – старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти.
 2. Витоша - Лидия Гавраилова – старши експерт по математика.
 3. Връбница – Емилия Йорданова старши експерт по организация на средното образование.
 4. Възраждане – Димитрия Георгиева – старши експерт по предучилищно образование.
 5. Изгрев – Кристина Габровска - старши експерт по организация на средното образование.
 6. Илинден- Антоанета Григорова – старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия.
 7. Искър – д-р Мая Митренцева - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия.
 8. Красна поляна – Станислав Георгиев – старши експерт по български език и литература.
 9. Красно село – Диана Джарова – старши експерт по чужд език и по майчин език.
 10. Кремиковци – Елка Иванова - старши експерт по чужд език и по майчин език.
 11. Лозенец – Силвия Пеева – старши експерт по приобщаващо образование.
 12. Люлин – Анелия Апостолова - старши експерт по приобщаващо образование.
 13. Младост – Петя Иванова старши експерт по природни науки и екология.
 14. Надежда – Боянка Кънева - старши експерт по организация на средното образование.
 15. Нови Искър – Златка Иванова – старши експерт по професионално образовние и обучение.
 16. Оборище – Ралица Войнова – старши експерт по информатика и информационни технологии.
 17. Овча Купел – Десислава Петрова – старши експерт за обучението в начален етап.
 18. Панчарево- Камен Радев – старши експерт по природни науки и екология.
 19. Подуяне –Ваня Станчева - старши експерт по организация на средното образование.
 20. Сердика – Мариана Георгиева- старши експерт за обучението в начален етап.
 21. Средец – Събка Попова – старши експерт по български език и литуратура.
 22. Слатина – Румяна Вангелова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия.
 23. Студентски – Иван Йовчев - старши експерт по предучилищно образование.
 24. Триадица – Димитър Чолев – старши експерт по физическо възпитание и спорт.

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 1. Директорите на столичните училища ежедневно до 14:00 ч. да подават информация в Google формуляр относно:
 2. Брой учители, участвали в преподаване от разстояние за деня.

1.2. Учители, участвали в преподаване от разстояние /в проценти/ от общия брой на педагогическия персонал на училището за деня.

1.3. Брой ученици, участвали в учене от разстояние за деня.

1.4. Ученици, участвали в учене от разстояние /в проценти/ от общия броя на учениците от училището за деня.

 1. Ежедневно до 15:00 ч. да обобщават, подадената от директорите на училищата информация да се обобщава и да се изпраща в министерството на образованието и науката от Вилма Доминикова – старши експерт по организация на средното образование.

Настоящата заповед е в сила до отпадане на необходимостта от изпълнение на посочените мерки.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светла Янева Димитрова – началник на отдел „ОМДК“.

Копие от заповедта да бъде връчено на служителите на РУО – София-град от Катя Александрова Васева – главен специалист в РУО – София-град за сведение и изпълнение, както и да се изпрати на всички директори на образователни институции на територията на област София-град за сведение и изпълнение чрез електронните им пощи от Любка Тодорова Методиева – старши експерт по информационно осигуряване в РУО – София-град.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО 

СОФИЯ-ГРАД

 

район "БАНКЯ" - https://forms.gle/A94GitaDuhyrq8So7

район "ВИТОША" - https://forms.gle/RCBXY6UEzF8kRFTA8

район "ВРЪБНИЦА" - https://forms.gle/DsioxZ5wJQGzr4Qt6

район "ВЪЗРАЖДАНЕ" - https://forms.gle/RML3J6LdvqsE1zFM7

район "ИЗГРЕВ" - https://forms.gle/7dNE9c8kjHkkLz2K6 

район "ИЛИНДЕН" - https://forms.gle/rZrCSnikxoLfRBhV7

район "ИСКЪР" - https://forms.gle/eAge1gexiPczZghZ7

район "КРАСНА ПОЛЯНА" - https://forms.gle/HD8sfwve7JmE1Lrr6

район "КРАСНО СЕЛО" - https://forms.gle/Y7VfTDTYRqRvfvbs8

район "КРЕМИКОВЦИ" - https://forms.gle/HkVNcJvJo9sorE8KA

район "ЛОЗЕНЕЦ" - https://forms.gle/UQ9zri4xPFzcYvG6A

район "ЛЮЛИН"- https://forms.gle/pzq2YeHzhsckfmLXA

район "МЛАДОСТ" - https://forms.gle/z2ffSSnKLGhTmKfo8

район "НАДЕЖДА" - https://forms.gle/cneG9wFBeXBf8HsK8

район "НОВИ ИСКЪР" - https://forms.gle/pXEUauAh2g8QHMwx5

район "ОБОРИЩЕ" - https://forms.gle/UbGwxeo6rfihtzzE9

район "ОВЧА КУПЕЛ" - https://forms.gle/UVGb4wCDb8LRZYzt9

район "ПАНЧАРЕВО" - https://forms.gle/wnQfYSU7g1usnwLbA

район "ПОДУЯНЕ" - https://forms.gle/ax1qKfFHgYE18wG26

район "СЕРДИКА" - https://forms.gle/5KiK4ndPods69BaE9

район "СРЕДЕЦ" - https://forms.gle/hgNtqEXqo5ophNnD6

район "СЛАТИНА" - https://forms.gle/3n5Bg1YVC3TsFuu57

район "ТРИАДИЦА" - https://forms.gle/fY2xyDvB7m8JwtMN6

район "СТУДЕНТСКИ" - https://forms.gle/Hd7WWoUwvLWiorebA