Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

Уважаеми родители,

От 16.03.2020 г. (понеделник) ЧОУ "Джани РоДари"  няма да провежда редовни учебни часове, а ще се прилагат различни форми на дистанционно обучение, при спазване на график за часовете.