Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari@abv.bg

 

Учениците от първи клас на ЧОУ "Джани РоДари" бяха посетени от студенти от ФНПП на СУ "Св. Климент Охридски". Заедно те изработиха красиви рибки от пластилин, с които направиха изложба.