Проекти

     Частна детска градина и ясла "Джани РоДари" работи по редица проекти. Ние се стремим ежедневно да повишаваме нивото на образованост на нашите деца, както и да развиваме спортна култура.

     Ние работим по следните проекти:

 ⇒ "Квалификация на педагогическите специалисти" по Оперативна програма "Развитrе на човешките ресурси"

 ⇒  "World Playground"

 ⇒ Световна детска площадка - провеждане на езикови обучителни занятия под формата на забавни, атрактивни и поучителни игри и задачи.

 ⇒ Проект за безплатно обучение по тенис на маса.

 ⇒ Музикотерапия

 ⇒ Проект за изграждане на площадка по безопасност на движението по европейски стандарт.