Професионализъм, духовност и стремеж към успех!

От яслата до голямата крачка в живота


На 12 март 2015 г. - Деня на Отворени врати в Частна целодневна детска градина и ясла „Джани РоДари”.

Уважаеми родители, заповядайте да споделите радостта от дейностите, които ще проведем съвместно с Вашите деца.

Моля, предварително да заявите присъствието си на тел. 0896 769 243.

 

Ясла – с Анна Пецева
9.40 – 10.00 Изобразително изкуство
10.40 - 10.55 Английски език/ Немски език
10.55 - 11.05 Музика
11.05 - 11.30 Разходка на открито
16.30 – 17.00 Игрова култура
17.00 - 18.30 Дейност по избор, игри; Изпращане на децата


Първа група – с Румянка Тодорова

9.20 - 9.35 Английски език
9.35 - 9.50 Математика
10.10 - 10.25 Немски език
10.30 - 10.45 Игрова култура
10.50 - 11.10 Музика
11.00 –12.00 Дейност по избор, игри на открито, разходки
15.20 - 16.00 Допълнителни дейности - катерене, лего, музикотерапия
16.30 – 18.30 Дейност по избор, пъзели, игри на открито; Изпращане на децата

 

Втора група – със Силвана Стоилова
9.20 - 9.40 Български език
9.40 - 10.00 Изобразително изкуство
10.10 - 10.30 Немски език
10.30 - 10.50 Английски език
10.50 - 11.10 Музика
11.10 – 11.50 Разходка на открито
15.20 - 16.00 Допълнителни дейности - катерене, лего
16.30 - 18.30 Дейност по избор, пъзели, приказки, игри на открито; Изпращане на децата

 

Трета група – с Илияна Тодорова
9.20 - 9.45 Български език
9.45 - 10.10 Английски език
10.20 – 10.45 Социален свят
10.45 - 11.10 Музика
11.15 - 12.00 Разходки на открито
15.20 – 16.00 Допълнителни дейности - катерене
16.30 - 18.30 Игри на открито, дейност по избор, пъзели. Изпращане на децата

ОЧАКВАМЕ ВИ !