Школа по фехтовка

 

ЧЦДГ "Джани РоДари" организира школа по фехтовка за учебната 2015/2016 година.

Фехтовката е един от най-древните спортове, възникнал през 8 век преди новата ера като обучение на гладиаторите.

Първите учебници датират от 15 в. в Испания, а после Франция и Италия усъвършенстват познатите прийоми и създават правила за подготовка и провеждане на боеве. От 1896 г. фехтовката е неизменна част от олимпийското семейство. С този спорт се е занимавал както Пиер дьо Кубертен, така и настоящия президент на МОК - Томас Бах.

 

Фехтовката е индивидуален спорт с оръжие (рапира, шпага или сабя), в който целта е да нанесеш повече тушове (мушкания и сечене) на противника за определено време. Боевете и отделните схватки изискват от фехтовача пълна концентрация, максимално физическо натоварване, технически умения и интелект. Психическото напрежение по време на боевете, както и противникът допълнително усложняват задачата - победа.

Тренировките по фехтовка са и забавление, и предизвикателство за занимаващите се.