Прием за детска ясла

 

           

Записванията за детската ясла са целогодишно при наличие на свободни места.


При прием на дете в детската ясла се изисква:

1.     Копие от акта за раждане на детето.

2.     Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар. 

3.    Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано  от 15 дни преди постъпване в детската градина. 

4.     Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок. 

5.     Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. 

6.     Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по -рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина. 

7.    Кръвна проба за Васерман от единия родител.

            При отсъствие на детето от детската ясла за повече от 3 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

               При отсъствие на детето от детската ясла за повече от 10 дни се изисква чревно изследване - лепенка и фекална проба.

Изтегли заявление за записване