Дневен режим (ясла)

  

      Дневен Режим на I- ва детска ясла

 

Режимен момент

Час на провеждане

1.

Прием с  музика, игри по избор

8.00 - 8.30

2.

Утринна гимнастика

8.30 - 8.40

3.

Тоалет

8.45 - 9.00

4.

Закуска

9.00 - 9.20

5.

Тоалет, гърне

9.20 - 9.30

6.

Музика

9.30 - 09.45

7.

Игри

09.45 - 10.00

8.

Плодова закуска

10.00 - 10.15

9.

Тоалет

10.15 - 10.30

10.

Сън

10.30 - 11.00

11.

Разходка, игри на двора

11.00 - 11.30

12.

Тоалет

11.30 - 11.45

13.

Обяд

11.45 - 12.15

14.

Тоалет, подготовка за следобеден сън

12.15 - 12.30

15.

Следобеден сън

12.30 - 15.30

16.

Тоалет

15.30 - 15.45

17.

Закуска

15.45 - 16.00

18.

Тоалет

16.00 - 16.15

19.

Занимания

16.15 - 16.30

20.

Игри в салона или на двора

16.30 - 17.45

21.

Издаване на децата

17.45 - 18.30

 

Денят в ЧДГ „Джани Ро Дари” започва в 8.00 часа и завършва в 18.30 часа. При отсъствие на детето уведомете Директора до 10.00часа на същия ден.

В случай, че закъснявате да вземете Вашето дете, моля, уведомете Директора, за да може дежурен учител да се погрижи за него до 19.00часа

 

 

 

Дневен Режим на II- ра детска ясла

 

Режимен момент

Час на провеждане

1.

Прием с  музика, игри по избор

8.00 - 8.30

2.

Утринна гимнастика

8.30 - 8.40

3.

Тоалет

8.45 - 9.00

4.

Закуска

9.00 - 9.20

5.

Тоалет, гърне

9.20 - 9.30

6.

Музика

9.30 - 09.45

7.

Организирани игри

09.45 - 10.00

8.

Плодова закуска

10.00 - 10.15

9.

Тоалет

10.15 - 10.30

10.

Занимания

10.30 - 10.45

11.

Английски език

10.45 - 11.00

12.

Разходка, игри на двора

11.00 - 11.30

13.

Тоалет

11.30 - 11.45

14.

Обяд

11.45 - 12.15

15.

Тоалет, подготовка за следобеден сън

12.15 - 12.30

16.

Следобеден сън

12.30 - 15.00

17.

Тоалет

15.00 - 15.15

18.

Закуска

15.15 - 15.45

19.

Тоалет

15.45 - 16.00

20.

Занимания

16.00 - 16.15

21.

Игри в салона или на двора

16.15 - 17.45

22.

Издаване на децата

17.45 - 18.30

 

 

Денят в ЧДГ „Джани Ро Дари” започва в 8.00 часа и завършва в 18.30 часа. При отсъствие на детето уведомете Директора до 10.00часа на същия ден.

В случай, че закъснявате да вземете Вашето дете, моля, уведомете Директора, за да може дежурен учител да се погрижи за него до 19.00часа

 

                                                      

 

Дневен режим

НА  I-ва   ГРУПА ВАРИАНТ

 

 

 

ЧАСОВЕ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

8.00 - 8.45

Прием на децата,  разговор с родителите, дейност по избор

8.45 - 8.55

Утринна гимнастика

8.55 - 9.20

ЗАКУСКА

9.25 - 9.40

Околен свят

Физическа култура

Български език и литература

Изобразително изкуство

Игри и дейности по избор

9.40 - 9.50

Раздвижване, тоалет

 

9.50 - 10.05

Музика

 

Музика

 

Музика

 

Музика

 

Музика

 

 

10.10 - 10.30

Плодова закуска

 

10.30 - 10.45

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

Английски език

 

 

 

10.45 – 10.55

Занимания  по избор

 

10.30 - 10.45

Игри и дейности по избор

Игри и дейности по избор

Игри и дейности по избор

Игри и дейности по избор

Игри и дейности по избор

 

 

 

11.00 - 11.45

Игри, занимания по избор, други дейности

 

 

11.45 - 12.30

Подготовка за обяд и обяд

 

12.30 - 15.00

Подготовка за сън и следобеден сън

 

 

15.00 - 15.15

Ставане от сън, тоалет, раздвижване

 

15.15 - 15.30

Следобедна закуска

 

15.30 - 15.45

Физическа култура

Околен свят

Изобразително изкуство

Български език и литература

Игри и дейности по избор

 

 

15.45- 15.15 Немски език

15.15- 15.45 Народни танци

16.00- 16.30 Йога

10.00- 11.00 Плуване

13.00-13.40

Катерене

15.00-15.30

Балет

 

 

13.00-13.40 Катерене

15.00- 15.30 Балет

15.30- 16.30 Въздушна йога

15.30- 16.00

Народни танци

 

 

16.30 – 17.00

Дейност по избор

 

17.00 – 17.30

Бебе Айнщайн

Приказки/ стихотворения

Пъзели

Приложни изкуства

Лего

 

17.30 - 18.30

Игри  на открито; индивидуална работа с деца;

контакти с родителите; изпращане на децата.