Детска ясла

 

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА "Джани РоДари"


    
Приемът в Целодневна детска ясла "Джани РоДари" започва от едногодишна възраст. 
Разполагаме с три яслени групи: 
  ⇒ 1 група - 1 - 1,5-годишни;
  ⇒ 2 група -1,5 - 2,5-годишни;
  ⇒ 3 група "Вариант"- 2 - 3-годишни.
 
Децата имат възможност да се обучават и възпитават от учители професионалисти, които с обич се грижат за тях, съобразявайки се с индивидуалните им и психологически особености.
Работим по одобрената от МОН програма
1-ва ясла- Малка приказна пътечка
2- ра ясла- Ръка за ръка
3-та група "Вариант"- Аз съм в детската ясла- Изкуства.
Стаите са светли и слънчеви, обзаведени функционално, уютно и модерно.

Разполагаме с:
- 15 дка паркова площ
- 3 площадки за игра и спорт
- площадка по безопасност на движението
- тенис-корт, игрище за волейбол и футбол
- собствена кухня
- транспорт
- 24-часова охрана, недопускаща лица без пропуски
- здравно обслужване
- консултации с психолог, логопед и ресурсен учител
- сензорен кабинет
 

-