Детска ясла

 

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА "Джани РоДари"


    
Приемът в Целодневна детска ясла "Джани РоДари" започва от едногодишна възраст. 
Разполагаме с пет яслени групи: 
 
1-ва  яслена група -  1-1,5-годишни - 2 места
2-ра  яслена група А -  1,5-2,5-годишни  - няма места
2-ра яслена група Б - 1,5-2,5-годишни  - 1 място
група Вариант "А"  - 2,5-3-годишни - 3 места
група Вариант"Б"  - 2,5-3-годишни - 2 места
 
Децата имат възможност да се обучават и възпитават от учители професионалисти, които с обич се грижат за тях, съобразявайки се с индивидуалните им и психологически особености.
Работим по одобрената от МОН програма
1-ва ясла- Малка приказна пътечка
2- ра ясла- Ръка за ръка
3-та група "Вариант"- Аз съм в детската ясла- Изкуства.
Стаите са светли и слънчеви, обзаведени функционално, уютно и модерно.

Разполагаме с:
- 15 дка паркова площ
- 3 площадки за игра и спорт
- площадка по безопасност на движението
- тенис-корт, игрище за волейбол и футбол
- собствена кухня
- транспорт
- 24-часова охрана, недопускаща лица без пропуски
- здравно обслужване
- консултации с психолог, логопед и ресурсен учител
- сензорен кабинет
 

-