Дневен режим (детска градина)

 

                                                                                           
                                              

 ДНЕВЕН РЕЖИМ

РЕЖИМЕН МОМЕНТ

 

ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

1

ПРИЕМ НА ДЕЦАТА

 

8,00 – 8,40

2

УТРИННО РАЗДВИЖВАНЕ С ЕЛЕМЕНТИ НА ПАНЕВРИТМИЯ

8,40 – 8,50

3

ЗАКУСКА

 
  
             9,00 – 9,20

4

ПЛАНИРАНИ СИТУАЦИИ

 

        9,30 – 10,15

5

MУЗИКА

 

             10,15– 10,35

6

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

             10,35 – 11,00

 

7

СВОБОДНИ ИГРИ, РАЗХОДКИ НА ОТКРИТО                                          

              11,00 – 12,00

 

8

ОБЯД

 

              12,00 – 12,30

9

ПОДГОТОВКА ЗА СЪН

 

              12.30– 13,00

10

СЛЕДОБЕДЕН СЪН

              13,00 – 15,00

 

11

СЛЕДОБЕДЕН ТОАЛЕТ, ПОДВИЖНИ ИГРИ

              15,00 – 15,30

 

9

ЗАКУСКА

 

              15,30– 16,00

10

ПЛАНИРАНИ И НЕПЛАНИРАНИ СИТУАЦИИ

              16,00 – 16,30

 

11

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, АТЕЛИЕТА

              16,30 – 17,30

 

10

СВОБОДНИ ИГРИ И ЗАНИМАНИЯ

     17,30 – 18,00

 

11

ИЗДАВАНЕ НА ДЕЦАТА

              18,00 – 18,30

 

 


Дневен режим в ЧДГ "Джани РоДари"

 

         Известно е, че тенденциите в развитието на предучилищното образование на съвременния етап са насочени към постигането на цели и общочовешки ценности, които имат личностен смисъл в живота на детето.

   Въвеждането на детето в околната среда, успешното му социализиране, формирането на познавателна, социална, емоционална, естетическа и двигателна култура зависят изключително много от правилното структуриране на дневния режим в детската градина. Сутрин децата в "Джани РоДари" се посрещат с любими детски  песнички, които предразполагат и създават настроение. Раздвижването преди закуска е сутрешната ведрина “Паневритмия”, която стимулира създаването на здравословни навици и усещането за групова хармония. Следва питателна закуска приготвена в собствена кухня от квалифициран майстор готвач. Образователните занимания на децата са организирани в учебна програма на специалисти от СУ  "Св. Климент Охридски”, която дава богати възможности за намирането на форми и методи на взаимодействие за работа с децата.

Образователните акценти на педагогическо взаимодействие са:

 - Ориентирането в света и култура на поведение;

 - Овладяване на езика и култура на речта;

 - Основи на математическа култура;

 - Култура на детския труд и конструиране;

 - Овладяване на двигателна култура.

     В ЧДГ "Джани РоДари" особено място заема музиката, а музикалните занимания спомагат за изграждането на емоционално отзивчиви личности, ценители на изкуството, у които да се възпита потребност от възприемането и изпълняване на музика. Основата на ранното чуждоезиково обучение се поставя още в яслена възраст. Всеки ден заниманията се водят от хабилитирани специалисти. Всички тези дейности са съобразени с Държавните образователни изисквания и се редуват със свободни игри, разходки и забавления. Закуска, вкусен обяд и следобедна закуска зареждат малките палавници с енергия и сили. Педагогическият екип създава позитивна среда и с много любов и професионализъм им помага да се социализират и подготвят за училище.