Прием в детската градина

Приемът се осъществява след проведена среща с родителите и детето.       

При прием на дете в детската градина се изисква:

1.     Копие от акта за раждане на детето.

2.     Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар. 

3.     Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано  от 15 дни преди постъпване в детската градина. 

4.     Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок. 

5.     Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. 

6.     Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по -рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина. 


При отсъствие на детето от детската градина за повече от 3 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

               При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се изисква чревно изследване - лепенка и фекална проба.

 
1-ва  група "А" - няма места
1-ва група "Б" - 1 място
2-ра група "А"  - 1 място
2-ра група "Б"  - 1 място
3 -та група "А" - 0 места
3 -та група "Б" - 1 място
Подготвителна група с английски език - 2 места
Подготвителна група с руски/немски език - 3 места
 
Подготвителна група с класен ръководител Петя Костадинова
 
При прием в трета и подготвителна група имате възможност да се възползвате от пробно обучение, което ще се осъществи от 06.01.20г до 24.01.20г.

От 9.00ч. до 16.30ч. детето получава закуска, обяд, следобедна закуска в рамките на 2 учебни дена, като престоят му в детската градина е безплатен.

Молим да се носят вътрешни обувки.

Предварително записване на тел. 0896 769 232.