Детска градина

     Детската градина Ви предлага приказния свят на Джани Родари, съчетан със съвременен лукс и нежна професионална грижа за Вашите деца, които го заслужават!

     Частна  детска градина "Джани РоДари" започва да функционира като полудневна детска градина. Това става с разрешение на МОН - Заповед РД 14-14.16.03.2006г. 

     През 2007г. се превръща от полудневна в целодневна детска градина  с  разрешение на МОН- Заповед РД-14-84/18.05.2007г. 

     ЧДГ "Джани РоДари" е базова детска градина към ФНПП. Уникалната материална база и високият професионализъм на служителите дават възможност на бъдещите педагози да усвоят безценен опит и знания. Стаите и занималните са светли и слънчеви, обзаведени функционално, уютно и модерно. Децата имат възможност да се обучават и възпитават от учители професионалисти, които с обич се грижат за тях, съобразявайки се с индивидуалните им и психологически особености.

        Работим по одобрената от МОН програма.

1-ва група Аз съм в детската градина- 1група- Изкуства
2-ра група Аз съм в детската градина - 2група- Изкуства
3-та група Аз съм в детската градина - 3група- Изкуства

     Ръководството осъществява тясна връзка с родителите, за да се чувстваме като хора, дали всичко от себе си в тези най-важни години за детето. Езиковото обучение по английски започва от 3-годишна възраст, а втори западен език  - по желание на родителите - от 4-годишна възраст. Езиковото обучение е включено в месечната такса - английски език - всеки ден по 2 часа,руски и немски език,турски език, италиански език - два пъти седмично.

В месечната такса са включени и музикални занимания с музикален педагог.

Провеждаме открити уроци на всеки месец и половина.

     В учебен комплекс "Джани РоДари" се използват методи за обучение както от философията на Монтесори, така и от Валдорската педагогика. Гордеем се и със своята авторска програма за обучение и възпитание, която се базира на "Граматика на фантазията" написана от нашия патрон - Джани Родари.

След разширението си градината разполага вече и със сензорен кабинет за релаксация, където Вашето дете ще се чувства спокойно и защитено от негативни емоции и състояния. Релаксацията откъсва съзнанието от емоционално заредените мисли и насочва вниманието на детето към заобикалящите го предмети. По този начин то преодолява емоционалния си проблем и отново е в готовност да се включи в социалната среда.

     Разполагаме с:

- физкултурен салон, за който имаме издадено Удостоверение №2229008270/18.09.2008г. 

- 15 дка паркова площ

- 3 площадки за игра и спорт

- площадка по безопасност надвижението     

- тенис-корт, игрище за волейбол и футбол

- собствена кухня

- транспорт

- 24-часова охрана, недопускаща лица без пропуски

- здравно обслужване

- консултации с психолог, логопед и ресурсен учител

- сензорен кабинет

     Учебен комплекс "Джани РоДари" поставя силен акцент върху спорта. При нас децата всекидневно спортуват задължително сутрин и следобяд.

 ГРАДИНАТА РАБОТИ ЦЕЛОГОДИШНО БЕЗ ВАКАНЦИИ!!!