^
Get Adobe Flash player

Прием в детската градина

Прием в детската градина

          Уважаеми родители, в нашата градина можете да присъствате на занятията в групата на Вашето дете. Предоставяме Ви възможността за няколко часа в един ден от седмицата да присъствате, за да се запознаете отблизо с режима на децата и за по-лек и умерен процес на адаптация на детето.

 
Записвания за детската градина са целогодишно при наличието на свободни места.

При прием на дете в детската градина се изисква:

1.     Копие от акта за раждане на детето.

2.     Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар. 

3.     
Еднократен отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано  от 15 дни преди постъпване в детската градина. 

4.     Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок. 

5.     Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето. 

6.     Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по -рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина. 


При отсъствие на детето от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен.

               При отсъствие на детето от детската градина за повече от 2 месеца се изисква чревно изследване - лепенка и фекална проба.

 

Copyright © 2014.  Rights Reserved.